Topp
Utforskar kvinnors Viagra: Verkan av Addyi och Vyleesi på kvinnlig libido
mar, 22 2024

I takt med att samhällsmedvetenheten ökar kring kvinnors sexuella hälsa, har forskningen bakom mediciner liknande Viagra för kvinnor, såsom Addyi och Vyleesi, intensifierats. Dessa mediciner syftar till att behandla nedsatt sexuell lust hos kvinnor, men hur effektiva är de verkligen?