Topp
maj, 7 2023

Introduktion

Välkommen till Livsstil Farmaceutiska Råd. Dessa användarvillkor är avsedda att reglera din användning av vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller. Genom att besöka, bläddra och använda våra tjänster förbinder du dig att följa dessa villkor. Livsstil Farmaceutiska Råd strävar efter att ge aktuell och relevant information om läkemedel och hälsa, men det är viktigt att du förstår ramarna för vår verksamhet och din användning av vår webbplats.

Användning av Information

All information som finns tillgänglig på Livsstil Farmaceutiska Råd är endast till för utbildnings och informationsändamål. Information som tillhandahålls bör inte ses som medicinsk rådgivning, och vi uppmanar alltid våra användare att konsultera med en läkare eller annan kvalificerad hälsovårdspersonal för medicinska frågor. Livsstil Farmaceutiska Råd ansvarar inte för någon handling som utförs baserad på informationen på denna webbplats.

Upphovsrätt och Äganderätt

Innehållet på Livsstil Farmaceutiska Råd inklusive texter, grafik, bilder och annat material är skyddat av upphovsrättslagar och är ägarens egendom. Du får inte modifiera, publicera, överföra, överföra, sälja eller på annat sätt sprida materialet utan skriftligt godkännande från ägaren. Vid eventuella frågor angående användning av material på webbplatsen kan du kontakta oss via [email protected].

Ansvarsbegränsning

Medan Livsstil Farmaceutiska Råd strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, kan vi inte garantera att all information på webbplatsen är korrekt, fullständig eller aktuell. Användning av webbplatsen och dess innehåll sker på egen risk. Ägaren kommer inte under några omständigheter att hållas ansvarig för eventuella direkta, indirekta, speciella, följdskador eller andra skador som kan uppstå till följd av din användning av informationen på denna webbplats.

Kontaktinformation

För mer information eller hjälp, vänligen kontakta Livsstil Farmaceutiska Råds ägare Anders Lundström. Postadressen är Grönsakstorget 2, 411 17 Göteborg, Sverige. Du kan också nå oss via e-post på [email protected].