Topp
Sekundär hyperparatyreoidism: Hormonersättningsbehandlingens roll
maj, 12 2023

Sekundär hyperparatyreoidism är ett tillstånd där bisköldkörtlarna överproducerar paratyreoideahormon (PTH) som ett svar på låga kalciumnivåer i blodet. Detta kan orsakas av kronisk njursjukdom, vitamin D-brist eller kostproblem. Hormonersättningsbehandling kan spela en viktig roll i behandlingen av denna sjukdom, då den syftar till att återställa balansen mellan kalcium, fosfat och PTH. Genom att ge patienten syntetiskt PTH eller vitamin D-tillskott kan man minska komplikationer och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att följa upp och justera behandlingen efter patientens behov för att uppnå bästa möjliga resultat.