Topp
Förhållandet mellan feber och allergier
jun, 2 2023

1. Feber som en indikator på allergiska reaktioner

Feber är kroppens naturliga sätt att bekämpa infektioner och virus. Men vad många inte vet är att feber även kan vara en indikator på allergiska reaktioner. I det här avsnittet kommer vi att utforska hur feber och allergier hänger ihop, och hur du kan tolka dina symtom för att förstå om du lider av en allergi eller något annat.
Allergier uppstår när vårt immunförsvar reagerar på ämnen som egentligen är ofarliga, men som kroppen uppfattar som skadliga. Dessa ämnen kallas för allergener och kan vara allt från pollen till vissa livsmedel. När kroppen utsätts för allergener producerar den antikroppar som i sin tur leder till att olika kemikalier frigörs i kroppen, vilket kan orsaka en rad olika symtom – inklusive feber.

2. Skillnaden mellan feber orsakad av allergi och infektion

Det kan vara svårt att skilja mellan feber orsakad av en allergi och feber som resultat av en infektion. Båda tillstånden kan ge liknande symtom, såsom trötthet, huvudvärk och frossa. Men det finns vissa skillnader som kan hjälpa dig att avgöra om din feber beror på en allergi eller något annat.
En viktig skillnad är att feber orsakad av allergi oftast är låggradig (under 38,5 grader Celsius), medan feber orsakad av infektioner ofta är högre. Vidare kan allergisk feber vara kortvarig och komma och gå, medan feber orsakad av infektioner oftast är mer långvarig och konstant. Andra symtom som kan tyda på allergi inkluderar nysningar, rinnande näsa och klåda i ögonen.

3. Hur man behandlar feber vid allergier

Om du misstänker att din feber beror på en allergi, är första steget att identifiera och undvika det allergen som orsakar reaktionen. Detta kan vara lättare sagt än gjort, speciellt om du är allergisk mot något som finns naturligt i vår omgivning, som pollen. Men det finns flera strategier och behandlingar som kan hjälpa dig att hantera din allergi och därmed minska feber och andra symtom.
Antihistaminer är en vanlig och effektiv behandling för allergier. De fungerar genom att blockera histamin, en kemikalie som frigörs i kroppen som en del av den allergiska reaktionen och som orsakar symtom som feber. Det finns även andra receptfria läkemedel som kan hjälpa till att lindra feber och andra allergisymtom, såsom nässpray och ögondroppar.

4. När man bör söka medicinsk hjälp för feber och allergier

Även om feber vid allergier oftast inte är något att oroa sig för, finns det vissa situationer när det kan vara lämpligt att söka medicinsk hjälp. Om din feber är hög (över 38,5 grader Celsius), varar längre än några dagar eller återkommer utan någon uppenbar orsak, bör du kontakta din läkare. Detta gäller även om du upplever svåra eller ovanliga symtom, såsom svårigheter att andas eller utslag som täcker stora delar av kroppen.
Tänk på att det är viktigt att utreda orsaken till din feber, eftersom det kan finnas andra, mer allvarliga tillstånd än allergier som kan ligga bakom dina symtom. Din läkare kan hjälpa dig att fastställa orsaken och erbjuda rätt behandling för ditt tillstånd.

5. Förebyggande av feber och allergier

Det bästa sättet att förhindra feber och andra allergisymtom är att undvika det allergen som orsakar problemen. Detta kan innebära att du måste göra förändringar i din livsstil, såsom att hålla ditt hem rent och dammfritt, använda allergivänliga produkter och följa en allergivänlig kost. Det finns även vissa vacciner och immunterapier som kan hjälpa till att minska känsligheten för allergener och därmed minska risken för feber och andra symtom.
Att vara medveten om dina allergier och känna igen symtomen är viktigt för att kunna hantera dina allergier effektivt. Genom att följa dessa tips och arbeta tillsammans med din läkare kan du förbättra din livskvalitet och njuta av en symptomfri tillvaro.