Topp
maj, 7 2023

Introduktion till GDPR

Livsstil Farmaceutiska Råd förstår vikten av skyddet för personuppgifter och vi förbinder oss att hantera dina uppgifter med största omsorg och respekt. I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som är tillämplig lagstiftning inom hela Europeiska unionen, har vi utformat vår GDPR-policy för att klargöra hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information. Vår policy är utformad för att hjälpa dig förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur du kan ha kontroll över dina uppgifter. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in uppgifter för att erbjuda bättre tjänster till alla våra användare. Detta innefattar grundläggande information såsom ditt namn, e-postadress och eventuella andra personliga detaljer som du frivilligt lämnar till oss när du kontaktar oss via vår webbplats, använder våra tjänster eller deltar i våra undersökningar och kampanjer. Insamlingen av denna information är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse, samtidigt som vi eftersträvar att minimera insamlingen av data till det som är strikt nödvändigt.

Användning av Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in av Livsstil Farmaceutiska Råd används enbart i syften som är förenliga med vår tjänst. Detta kan inkludera att tillhandahålla anpassad information och rådgivning, kommunikation kring nya funktioner eller uppdateringar, och forskning för att förbättra de tjänster och information vi erbjuder. Vi tar dataskyddet på allvar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång, ändring, radering eller överföring till tredje land.

Dina Rättigheter enligt GDPR

Som användare har du flera rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och kan begära att dessa rättas om de är felaktiga. Du har även rätt att i vissa fall begära radering av dina uppgifter, begränsa behandlingen av dem eller invända mot vår behandling av dina uppgifter. Dessutom har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att få dina uppgifter överförda i ett strukturerat, allmänt använd och maskinläsbart format.

Kontaktinformation

För frågor om vår GDPR-policy, för att utöva dina rättigheter, eller om du har andra frågor gällande personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: [email protected] eller per post:

  • Anders Lundström
  • Grönsakstorget 2
  • 411 17 Göteborg
  • Sverige