Topp
maj, 7 2023

Introduktion till Integritetspolicy

På Livsstil Farmaceutiska Råd värdesätter vi din integritet högt och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn ger dig en utförlig beskrivning av vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, hur de skyddas samt dina rättigheter som användare av vår webbplats. Det är viktigt att du läser igenom och förstår vår integritetspolicy för att få en djupgående förståelse för hur vi hanterar information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Vi strävar efter att vara transparenta med våra processer så att du kan känna dig trygg när du använder vår tjänst.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in information från dig när du använder vår webbplats, registrerar dig, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller fyller i formulär. Information som vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Vi kan också samla in teknisk information såsom din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och annan information om hur du interagerar med vår webbplats. Denna information används för att förbättra våra tjänster, tillhandahålla anpassat innehåll och för analys och forskningssyften.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in används i flera syften. Vi använder den för att hantera vår webbplats, tillhandahålla tjänster du efterfrågat, svara på förfrågningar, förbättra vårt innehåll, anpassa användarupplevelsen, och informera dig om uppdateringar och tjänster från Livsstil Farmaceutiska Råd. Vi ser till att använda informationen på ett sätt som är i överensstämmelse med de personliga preferenser du har uttryckt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Delning av personuppgifter

Vi säljer, handlar eller annars överför inte personliga identitetsuppgifter till utomstående parter utan ditt uttryckliga samtycke. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss i drift av vår webbplats, genomförande av vår verksamhet eller betjänar dig, så länge dessa parter överenskommer om att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också släppa din information om vi tror att det är nödvändigt för att följa lagen, upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Informationssäkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data. Dessa åtgärder omfattar interna granskningar av vår datainsamling, lagrings- och behandlingspraxis och säkerhetsåtgärder, samt fysisk säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar persondata. Kommunikation via e-post med [email protected] sker över en säker anslutning. Vi strävar efter att garantera att all personlig information hanteras på ett säkert sätt, men ingen överföring av information över internet kan garanteras vara helt säker.

Dina rättigheter

Som användare har du rättigheter angående dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller radera den information som vi har om dig. Du har också rätt att invända mot eller begränsa viss behandling av dina personuppgifter samt att begära dataskyddsmyndigheten att göra en bedömning angående vår behandling av dina personuppgifter. Vid frågor eller begäran om utövande av dina rättigheter, kontakta oss gärna genom att maila till [email protected].

Ägarens kontaktinformation: