Topp
Sekundär hyperparatyreoidism: Hormonersättningsbehandlingens roll
maj, 12 2023

Vad är sekundär hyperparatyreoidism och hur påverkas kroppen?

Sekundär hyperparatyreoidism är en sjukdom som innebär att kroppen producerar för mycket paratyreoideahormon (PTH). Detta sker på grund av en underliggande sjukdom, oftast njursvikt eller problem med kalciumomsättningen. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad sekundär hyperparatyreoidism innebär, hur det påverkar kroppen och vilken roll hormonersättningsbehandling kan ha för att behandla tillståndet.


Hur diagnostiseras sekundär hyperparatyreoidism?

För att diagnostisera sekundär hyperparatyreoidism används ofta blodprov där man mäter nivåerna av PTH, kalcium och fosfat. Om PTH-nivåerna är förhöjda, samtidigt som kalciumnivåerna är låga eller normala, kan det vara ett tecken på sekundär hyperparatyreoidism. Läkaren kan också använda sig av andra undersökningar, som ultraljud eller scintigrafi, för att få en mer detaljerad bild av hur paratyreoideakörtlarna fungerar och om det finns några tecken på förändringar.


Orsaker till sekundär hyperparatyreoidism

Den vanligaste orsaken till sekundär hyperparatyreoidism är kronisk njursvikt. När njurarna inte fungerar som de ska kan det leda till att kalciumnivåerna i blodet sjunker, vilket i sin tur stimulerar paratyreoideakörtlarna att producera mer PTH. Även D-vitaminbrist eller problem med kalciumupptaget i tarmen kan leda till sekundär hyperparatyreoidism.


Konventionell behandling av sekundär hyperparatyreoidism

Behandlingen av sekundär hyperparatyreoidism riktar sig i första hand mot den bakomliggande orsaken, till exempel njursvikt. Genom att behandla den underliggande sjukdomen kan man ofta förbättra kalciumbalansen och därmed minska PTH-produktionen. Detta kan innebära att man får mediciner för att sänka fosfatnivåerna i blodet, eller att man får extra kalcium och D-vitamin för att förbättra kalciumupptaget. I vissa fall kan det också bli aktuellt med kirurgi för att ta bort en eller flera av paratyreoideakörtlarna.


Hormonersättningsbehandlingens roll i behandlingen av sekundär hyperparatyreoidism

Hormonersättningsbehandling kan vara ett alternativ för att behandla sekundär hyperparatyreoidism, särskilt om den konventionella behandlingen inte ger tillräcklig effekt. Genom att ge syntetiskt PTH, eller en medicin som efterliknar effekten av PTH, kan man försöka förbättra kalciumbalansen och därmed minska produktionen av det egna PTH. Detta kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för den som lider av sekundär hyperparatyreoidism.